Trở thành thành viên VCBT-N

sẽ mở ra những cánh cửa mới

Những lợi ích của thành viên

đối với

Children

Cộng đồng

 • Tiếp nhận các khóa tập huấn và hội thảo xây dựng năng lực.
 • Tham gia vào các chương trình trao đổi cấp khu vực và cấp quốc gia
 • Kết nối với cộng đồng và các nhóm DLCĐ khác
 • Tiếp cận với các nhà tài trợ và các nhà phát triển dự án
 • Nhận hỗ trợ để biết cách làm việc với các nhà điều hành cấp quốc gia và quốc tế
 • Nhận lợi ích từ các nỗ lực tiếp thị trung ương để thu hút thêm lượt khách
 • Nâng cao tiềm năng phát triển các dự án không phải DLCĐ để tăng thêm giá trị
 • Kiểm soát chất lượng và chứng nhận: nâng cao kỹ năng phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ

Nhà phát triển

 • Truy cập cơ sở dữ liệu của VCBT-N và trao đổi trực tiếp với các nhà phát triển khác
 • Tăng khả năng tiếp cận với các nhà tài trợ
 • Tiếp cận với các cộng đồng mô hình & được chia sẻ về thực hành tốt nhất
 • Tiếp cận các chuyên gia trong nước & quốc tế về quản lý và phát triển các mô hình du lịch cộng đồng
 • Hỗ trợ định vị các dự án mới
 • Tăng cường tác động của công tác vận động
Support
IMG_5799

Chính phủ & Cơ quan ban ngành

 • Gia tăng tính minh bạch của thị trường DLCĐ
 • Nâng cao mức độ bền vững và tác động tích cực của các chương trình DLCĐ
 • Dự án cải thiện sinh kế và xóa đói giảm nghèo
 • Du lịch có tác động tích cực, đặc biệt ở những khu vực thường không nhận được lợi ích từ du lịch
 • Tăng cường hợp tác với các cơ quan chính phủ khác
 • Có tiềm năng kết hợp DLCĐ với các hoạt động đối phó biến đổi khí hậu và các chương trình có tác động tích cực khác
 • Mạng lưới hỗ trợ chuyên nghiệp và được tiếp cận với các chuyên gia

Nhà điều hành

 • Gia tăng tính minh bạch của thị trường DLCĐ
 • Nâng cao nhận thức của khách du lịch trong phân khúc thị trường này
 • Các nỗ lực tiếp thị chung được khởi xướng bởi VCBT-N
 • Được gợi ý về các cộng đồng để làm việc trên cấp độ B2B
 • Đối tác chuyên nghiệp hỗ trợ giảm thiểu và giải quyết vấn đề
 • Thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng đáng tin cậy
Operation
Dance

Các tổ chức & cá nhân khác

 • Tham gia vào một hệ sinh thái có tác động tích cực
 • Các cơ hội học tập và mở rộng mạng lưới
 • Chuyển giao các thực hành tốt trong DLCĐ ​​sang các lĩnh vực khác
 • Cơ sở lý tưởng để gia nhập DLCĐ
 • Đóng góp vào DLCĐ thông qua hoạt động tư vấn, tình nguyện hoặc quyên góp