Du lịch Cộng đồng

Mạng lưới Hỗ trợ trung tâm toàn Việt Nam

VCBT-N là gì?

Mạng lưới du lịch cộng đồng Việt Nam (VCBT-N) góp phần hình thành và công nhận du lịch cộng đồng, nâng cao chất lượng và tính bền vững của các dự án có tác động tích cực đã được thành lập và khuyến khích các sáng kiến mới về DLCĐ tại Việt Nam. Các nhiệm vụ chính bao gồm:

 • Xây dựng năng lực
 • Kiến thức và nguồn lực
 • Chính sách & vận động chính sách
 • Giao tiếp & kết nối.
Basket weaving
weaving_bw

Tầm nhìn & Sứ mệnh

VCBT-N ra đời nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ bền vững cho các chương trình du lịch cộng đồng mới và hiện có để thu được lợi ích tối đa từ du lịch có trách nhiệm với xã hội, môi trường và kinh tế của cộng đồng địa phương. Mạng lưới du lịch cộng đồng Việt Nam sẽ sử dụng các công cụ và dịch vụ hiệu quả để đạt được mục tiêu và tạo ra lợi ích lâu dài cho thành viên.

Tăng độ phủ sóng

Kể cả chương trình DLCĐ tốt nhất cũng không thể phát huy được hết tiềm năng nếu sản phẩm không tìm được đúng đối tượng khách hàng. Nhằm tiếp cận được đúng đối tượng khách hàng và đưa các sản phẩm DLCĐ tại Việt Nam đến với thị trường quốc tế, VCBT-N cung cấp dịch vụ tiếp thị điện tử và quản lý đặt tour tập trung cho các cộng đồng. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là các cộng đồng hoàn toàn chỉ lo thực hiện tour, chúng tôi sẽ tìm và đưa khách hàng đến cho họ!

Hoạt động của chúng tôi

Tạo sự hiểu biết chung và lợi ích cho các dự án DLCĐ và cả mạng lưới này; tạo ra các tiêu chuẩn chất lượng.

Định nghĩa

Tạo sự hiểu biết chung và lợi ích cho các dự án DLCĐ và cả mạng lưới này; tạo ra các tiêu chuẩn chất lượng.
Cải thiện chất lượng và mở rộng các chương trình DLCĐ hiện có để gia tăng danh mục sản phẩm và dịch vụ.

Phát triển

Cải thiện chất lượng và mở rộng các chương trình DLCĐ hiện có để gia tăng danh mục sản phẩm và dịch vụ.
Khuyến khích trao đổi giữa các bên liên quan để hình thành những quan hệ đối tác mới.

Kết nối

Khuyến khích trao đổi giữa các bên liên quan để hình thành những quan hệ đối tác mới.
Tạo cơ sở dữ liệu thống kê toàn quốc về các bên liên quan, sản phẩm và dịch vụ DLCĐ.

Tính minh bạch

Tạo cơ sở dữ liệu thống kê toàn quốc về các bên liên quan, sản phẩm và dịch vụ DLCĐ.
Đảm bảo mang lại lợi ích cho địa phương tốt hơn từ DLCĐ, tạo ra một môi trường điều tiết hỗ trợ và giảm thiểu các thách thức và rào cản cho DLCĐ.

Vận động

Đảm bảo mang lại lợi ích cho địa phương tốt hơn từ DLCĐ, tạo ra một môi trường điều tiết hỗ trợ và giảm thiểu các thách thức và rào cản cho DLCĐ.
VCBT-N sẽ có lợi trong việc thu hút vốn đầu tư và các nguồn quỹ phát triển.

Lòng tin của nhà tài trợ

VCBT-N sẽ có lợi trong việc thu hút vốn đầu tư và các nguồn quỹ phát triển.
Cung cấp một diễn đàn để tương tác và trao đổi thông tin liên quan đến sự phát triển DLCĐ.

Trao đổi kiến thức

Cung cấp một diễn đàn để tương tác và trao đổi thông tin liên quan đến sự phát triển DLCĐ.
Cung cấp các giải pháp tiếp thị hiệu quả cho các bên liên quan để nâng cao nhận thức và thúc đẩy DLCĐ ở Việt Nam.

Tiếp thị

Cung cấp các giải pháp tiếp thị hiệu quả cho các bên liên quan để nâng cao nhận thức và thúc đẩy DLCĐ ở Việt Nam.

Thành viên

 • Những lý do để trở thành thành viên phụ thuộc vào vai trò và sự tham gia của bạn. VCBT-N hướng đến việc tạo ra giá trị ở mọi cấp độ thông qua sự hỗ trợ của trung ương và những nỗ lực hợp tác của địa phương.

  Vui lòng nhấp vào đây để biết thêm thông tin chi tiết về các quyền lợi của thành viên.

 • Các quy tắc đạo đức tổng quát: Nhận thức, Tôn trọngTrách nhiệm

  1. Trách nhiệm về văn hoá: Nhận thức được tác động thực tế và tiềm năng của du lịch đối với di sản văn hoá và tôn trọng các di tích lịch sử.
  2. Trách nhiệm với môi trường: Đánh giá tác động môi trường, quản lý sự đa dạng tự nhiên và nơi cần thiết phải khôi phục đa dạng tự nhiên. Đảm bảo rằng các tác động tiêu cực sẽ được giảm xuống mức tối thiểu và tối đa hóa các tác động tích cực. Không tham gia vào việc kinh doanh các sản phẩm được làm từ các loài có nguy cơ tuyệt chủng (trong hệ động thực vật).
  3. Trách nhiệm về kinh tế: Các thành viên cộng đồng địa phương sẽ được tuyển dụng để cung cấp các dịch vụ cho khách hàng. Tăng cường chia sẻ lợi ích để tối đa hoá lợi ích về kinh tế cho địa phương. Du lịch theo cách thưởng thức sự toàn vẹn của tự nhiên, văn hoá và xã hội tại điểm đến.
  4. Trách nhiệm xã hội: Đánh giá các tác động xã hội để giảm thiểu các tiêu cực và tối đa hóa các tác động tích cực. Chủ động tham gia vào cộng đồng địa phương.

  Đối với các quy tắc đạo đức cụ thể của các bên liên quan, vui lòng nhấp vào đây.

  • Mỗi thành viên được mong đợi sẽ hỗ trợ mạng lưới và các thành viên khác trong mạng lưới dựa theo khả năng tốt nhất của mình.
  • Nhìn chung, chúng tôi mong muốn các thành viên của chúng tôi:
   • Cởi mở chia sẻ kinh nghiệm với các thành viên mạng lưới DLCĐ
   • Luôn cập nhật hồ sơ thành viên, bao gồm nhưng không giới hạn: Thông tin người liên lạc; Lĩnh vực kinh nghiệm và chuyên môn; thông tin của cộng đồng bạn đã làm việc cùng
   • Kịp thời phản hồi các thắc mắc, yêu cầu của Ban Quản lý VCBT-N hoặc của các thành viên khác
   • Tham gia khảo sát về DLCĐ hàng năm

  Để xem những kỳ vọng cụ thể đối với các bên liên quan, vui lòng nhấp vào đây.

 • Phí thành viên năm đầu tiên được MIỄN PHÍ 100% nếu bạn thực sự quan tâm đến lĩnh vực DLCĐ. Chúng tôi chỉ mong bạn chia sẻ và hỗ trợ các thành viên khác khi cần thiết.

Liên hệ với chúng tôi